Home Databanken VTB

Adang, Marc. Geloovigen in de kunst en - in het volk. De Amsterdamse vereniging Kunst aan het Volk (1903-1928). in: Fatsoenlijk vertier : deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 . Red. Christianne Smit. 89-122. Amsterdam : Bert Bakker, 2008. 300 p.
ISBN 978 90 351 3248 1

109-112. Opmerking van een recensent op de tentoonstelling Platen ter wandversiering van de Commissie voor Architectuur en Nijverheidskunst over het inrichten, huisraad, pronkkamer. Met foto's.

signatuur
3970
c
Fatsoenlijk

trefwoorden
wonen(1922, Nederland) (109-112.)
pronkkamer(1922)
vrijetijdsbesteding
vermaak
recreatie

auteur
Adang, Marc