Home Databanken VTB

Vries, Boudien de. Nuttig, aangenaam of verderfelijk vertier. De leescultuur van het volk. in: Fatsoenlijk vertier : deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 . Red. Christianne Smit. 25-61. Amsterdam : Bert Bakker, 2008. 300 p.
ISBN 978 90 351 3248 1

signatuur
3970
c
Fatsoenlijk

trefwoorden
lezen(Nederland)
vrijetijdsbesteding
civilisatie
beschavingsoffensief
recreatie

auteur
Vries, Boudien de