Home Databanken VTB

Fatsoenlijk vertier : deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870. Red. Christianne Smit. Amsterdam : Bert Bakker, 2008. 300 p.
ISBN 978 90 351 3248 1

signatuur
3970
c
Fatsoenlijk

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(1870-, Nederland)
arbeider
kunst
sport
civilisatie
beschavingsoffensief