Home Databanken VTB

Helden bestaan! : opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Red. Herman Brinkman, Jeroen Jansen, Marita Mathijssen. Amsterdam : Bert Bakker, 2008. 325 p.
ISBN 978 90 351 3286 3

signatuur
3900
VII
Pleij 3

trefwoorden
Pleij, Herman(Nederland)
St. Servatius
humor
held