Home Databanken VTB

Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk. Amsterdam [etc.] : Brandt [etc.], 1869. 94 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 19e
Vervolgbundel

trefwoorden
gezang(Nederland)
geestelijk lied