Home Databanken VTB

Godsdienstige liederen. Uitgeg. door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond. 7e dr.
1e dr. 1886
. Amsterdam [etc.] : De Evangelische Gezangen-compagnie [etc.], 1930. 175 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 20e
Godsdienstige

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)