Home Databanken VTB

Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jare 1773. Gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. 's Gravenhage : Nierstrasz, 1888. [6], 266, 19, 20 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 19e
Boek

trefwoorden
gezang(Nederland)
psalm
geestelijk lied