Home Databanken VTB

Sierksma, F. Een en ander over de moslimse bijdrage aan de westerse beschaving : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen en de fenomenologie van de godsdienst op 15 maart 1974
Inaugurale rede [Rijksuniversiteit] Leiden. Leiden : Universitaire Pers, 1974. 27 p.
ISBN 90 6021 202 9

signatuur
3900
XV.2
Sierksma

trefwoorden
islam

auteur
Sierksma, F.