Home Databanken VTB

Huysmans, Frank, Jos de Haan. Het bereik van het verleden : ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007. 289 p.
ISBN 978 90 377 0284 2

signatuur
3900
III.1
Huysmans

trefwoorden
erfgoed(Nederland)
geschiedenis
materiele cultuur
museum

auteur
Huysmans, Frank, Jos de Haan