Home Databanken VTB

Een veelzijdige verstandhouding : religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. Red. Ernestine van der Wall, Leo Wessels. Nijmegen : Vantilt, 2007. 454 p.
ISBN 978 90 77503 73 7

signatuur
3920
2 c
Veelzijdige

trefwoorden
religie(Nederland)
volksgeloof
religiositeit
godsdienst
katholiek
bijgeloof