Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. Och myn leave jonge. Wiere forhalen. Leeuwarden : Friese Pers, 1976. 160 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype