Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. De ring fan it ljocht. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] : Bosch en Keuning [etc.], 1976. 416 p.
ISBN 90 246 4208 6

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype