Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. De prins op frijersfuotten. Fryske Folksferhalen ferteld troch Roel Piters de Jong. Baarn [etc.] : Bosch & Keuning [etc.], 1981. 366 p.
ISBN 90 246 4381 3

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype