Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. It gouden skaakspul. Folksferhalen fan Steven de Bruin. Baarn [etc.] : Bosch & Keuning,[etc.], 1980. 340 p.
ISBN 90 246 4364 3

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype