Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. De foet fan de reinbĂ´ge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.] : Bosch & Keuning [etc.], 1979. 453 p.
ISBN 90 246 4333 3

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype