Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. De held en de draek. Folksforhalen fan Roel Piters de Jong. Baarn [etc.] : Bosch en Keuning [etc.], 1978. 396 p.
ISBN 90 246 4294 9

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype