Home Databanken VTB

Poortinga, Ype. It fleanend skip. Folksforhalen fan Steven de Bruin. Baarn [etc.] : Bosch en Keuning [etc.], 1977. 414 p.
ISBN 90 246 4249 3

signatuur
3989
c
Poortinga

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage

auteur
Poortinga, Ype