Home Databanken VTB

Filantropie in Nederland : voorbeelden uit de periode 1770-2020. Red. Vibeke Kingma, Marco H.D. van Leeuwen. Amsterdam : Aksant, 2007. 219 p.
ISBN 978 90 5260 271 4

signatuur
3935

Filantropie

trefwoorden
filantropie(Nederland)
schenken
liefdadigheid
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
armenzorg
bedelarij