Home Databanken VTB

Feestgids van den tweeden gildedag van den Bond van schuttersgilden in het "Land van Cuijk" te houden te Ravenstein op zondag 9 en maandag 10 Juni 1935 (Pinksteren). [Ravenstein] : [Gilde St. Barbara], [1935]. 28 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
5.2.1 c10
Feestgids

trefwoorden
schuttersgilde(Nederland, Noord-Brabant)
schuttersfeest
feest
vogelschieten
vendelzwaaien
optocht