Home Databanken VTB

De nationale film (Veertig jaren) 1898-1938: [feestprogramma ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin]
City's Magazine nr. 45

. Amsterdam : Calff & Meischke, [1938]. 16 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3980
4
Nationale

trefwoorden
film(Nederland)