Home Databanken VTB

Roosjen, S.O., D. Kroeze, W. Eekhoff. Taalproeven van Hindeloopen
Fotogr. herdr. van Roosjen, S.O., N.D. Kroese, W. Eekhoff. Merkwaardigheden van Hindeloopen ; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm. Leeuwarden: Eekhoff, 1855. 48-89
. Hindeloopen : Hidde Nijland Stichting, 1980. [46] p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
XIII..4 c2
Roosjen

trefwoorden
wonen(Nederland, Friesland, HIndeloopen)
kleding
lied
ijsvermaak
bruiloft
huwelijk

auteur
Roosjen, S.O., D. Kroeze, W. Eekhoff