Home Databanken VTB

Blauw, Erik de. Ay hoor eens buerman ... : liederen uit de zeventiende eeuw : toelichting, woordverklaring en suggesties voor het gebruik in de literatuurles van zeventiende eeuwse liederen
. Amsterdam : Stichting Constanter, 1978. 52 p.
ISBN 90 70226 01 4

signatuur
3978
1 c 17e
Blauw

trefwoorden
lied(1600-1700, Nederland)

auteur
Blauw, Erik de