Home Databanken VTB

Geschiedenis van het H. Sacrament van Mirakel, en van de Kapel de H. Stede, benevens het verhaal van de merkwaardige wonderen geschied tot anno 1578. 3e herz. en verm. dr.. Amsterdam : Borg, 1895. 63 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3910
11.3 c7
Geschiedenis

trefwoorden
wonder
mirakel
hostie