Home Databanken VTB

Koman, Ruben A. De canon van de geschiedenis voor onderwijs en vertellers. In: Vertel eens: 3:1 (2008) 8-11

Achtergrondinformatie over de opzet van de 'mondelinge' canon die aansluit bij de Canon van Nederland

signatuur
V 336

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
geschiedenis
lied
canon

auteur
Koman, Ruben A.