Home Databanken VTB

Mulder, André. Geloven in crematieliturgie : een pastoraalliturgisch onderzoek naar hedendaagse crematieliturgie in een rooms-katholieke context
Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen
. Baarn : Gooi & Sticht,, 2000. 291 p.
ISBN 90 304 0992 4

signatuur
3940
1.5 c
Mulder

trefwoorden
crematie
liturgie
katholiek
dood
ritueel
uitvaart

auteur
Mulder, André