Home Databanken VTB

Nuchelmans, André. 'Dit gebonk dient tot het laatste toe te worden bestreden' : popmuziek en overheidsbeleid 1975-2001. Amsterdam : Boekmanstudies, 2002. 140 p.
ISBN 90 6650 073 5

signatuur
3978
11.2 c 20e
Nuchelmans

trefwoorden
popmuziek(Nederland)

auteur
Nuchelmans, André