Home Databanken VTB

Lukken, Gerard. Het christelijk dodenritueel binnen de dynamiek van het hedendaagse rituele landschap. in: Vaarwel : verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Red. Louis van Tongeren. 33-53. Kampen : Gooi en Sticht, 2007. 192 p.
ISBN 978 90304 11109

signatuur
3940
1.5
Vaarwel

trefwoorden
dood
begrafenis
ritueel

auteur
Lukken, Gerard