Home Databanken VTB

Rouwhorst, Gerard. De lange ontstaansgeschiedenis van de christelijke uitvaartrituelen. in: Vaarwel : verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Red. Louis van Tongeren. 15-31. Kampen : Gooi en Sticht, 2007. 192 p.
ISBN 978 90304 11109

signatuur
3940
1.5
Vaarwel

trefwoorden
begrafenis
ritueel
uitvaart

auteur
Rouwhorst, Gerard