Home Databanken VTB

Schreuder, Pauline Renée. Algemene vorming in een multiculturele samenleving = General education in a multicultural society
Proefschrift Universiteit Utrecht
. Utrecht : Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 1995. 273 p.
ISBN 90 393 0516 1

signatuur
3920
1.7.1
Schreuder

trefwoorden
onderwijs(Nederland)
multicultureel

auteur
Schreuder, Pauline Renée