Home Databanken VTB

Brinkman, G.W. ...[et al.]. Vorden, een historische verkenning. Vorden : Vereniging Oud Vorden, 1987. p.
ISBN ontbreekt

p.177-181. bij geboorte, huwelijk, dood en begrafenis.
p.184-188. tijdstip, attracties, tegelijkertijd markt en schuttersfeest, maaltijd, regulering kermis, voorstellen tot afschaffingen ipv kermis volksfeesten.
p.184-188. 1893 voorstel tot afschaffing kermis,ipv kermis volksfeest te organiseren, met vermijding van dronkenschap. Raad verwierp dit adres van de Herv.Kerkeraad. 1920 afschaffing kermis op verzoek kerkeraden NH en Geref. kerk. Oranjeverenigingen en diverse komitees uit de buurtschappen bleven feesten organiseren.188. viering koninginnedag, kermis, feesten, koetsjestochten, slipjacht, braderie etc.
p.178-181 burenhulp bij afleggen, aanzeggen, begrafenis.

signatuur
9309
c5
Vorden

trefwoorden
begrafenis(Nederland, Gelderland, Vorden)
nabuurschap (p.177-181)
dood (p.178-181)
feest (p.184-188)
kermis

auteur
Brinkman, G.W. ...[et al.]