Home Databanken VTB

Veel geluk in 2007 : SCP-nieuwjaarsuitgave 2007. Eindred. Paul Schnabel. Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007. 165 p.
ISBN 9789037702958

signatuur
3900
XIII.4 c
Veel

trefwoorden
vrouw(Nederland)
migrant
immigrant
allochtoon
geluk