Home Databanken VTB

Breure, Leendert. Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied n de 14e en 15e eeuw = Attitudes to death and attitudes to life : a historical and psychological study of the Modern Devotion in the area around the river IJssel in the 14th and 15th century
Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Hilversum : Verloren, 1987. 298 p.
ISBN 90 6550 211 4

Onderzoek naar twee devoten van een andere generatie (Bush en Voecht). Voecht nog met eerbied voor gezag waardoor 'angstig sterfbed', Bush van latere generatie (15e eeuw) en vrijer, meer persoonlijke beleving en emotie. Standpunten beide personen werden duidelijk door computeranalyse van hun teksten

trefwoorden
dood (Nederland, Overijssel)
religiositeit

auteur
Breure, Leendert