Home Databanken VTB

Arvidsson, Alf. Sågarnas sång : folkligt musicerande i sågverkssamhället Holmsund 1850-1980
Proefschrift Umeå Universitet, Department of Ethnology
. Umeå : Department of Ethnology, Umeå University, 1991. 191 p.
ISBN 91 7174 595 5

signatuur
3977
3 s4 19e
Arvidsson

trefwoorden
muziek(1850-1980, Zweden)
musiceren
muziekinstrument
popmuziek

auteur
Arvidsson, Alf