Home Databanken VTB

Lindo, Flip. Maakt cultuur verschil? : de invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren
Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht 1996
. Amsterdam : Het Spinhuis, 1996. ii, 167 p.
ISBN 90 5589 039 1

signatuur
3900
XII.2.2
Lindo

trefwoorden
cultuur(Nederland)
identiteit
gedrag
etniciteit
migrant
jongere

auteur
Lindo, Flip