Home Databanken VTB

Nieuwe liturgische liederen. Op teksten van: Guillaume van der Graft, Tom Naastepad, Jan Wit. Eerste bundel
Uitg. onder auspiciƫn van de Ned. Sint-Gregoriusvereniging. Hilversum : Gooi & Sticht, 1964. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 2 20e
Nieuwe

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)