Home Databanken VTB

Een nieu Geusen Lieden Boecxken : waerinne begrepen is, den gantschen handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck uutghegaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht. Nu nieulick vermeerdert ende verbetert
Fotomechanische herdr. van uitgave 1581. Amsterdam : De Spieghel, 1944. 199 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c 16e
Geuzen/Nieu

trefwoorden
lied
Geuzen
liedboek
vaderlands lied