Home Databanken VTB

Graft, C. Catharina van de. Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke : naar de eerste uitgave van Jan Berntsz., Utrecht 1516. Zwolle : Tjeenk Willink, 1955. 121 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 2 ME
Graft

trefwoorden
lied
suster Bertken
kluizenaar

auteur
Graft, C. Catharina van de