Home Databanken VTB

Krah, Vincent, Gerard Scheepers. Gezongen feesten : voor (jongeren)koor, solisten, piano/orgel en
melodie-instrumenten
. Baarn : Gooi en Sticht, 1996. 79 p.
ISBN ontbreekt

Bevat Kerstviering (met spel), Paascantate of Klein paasoratorium, Pinksterlitanie.

signatuur
3978
5 c 2 20e
Gezongen

trefwoorden
lied(Nederland)
geestelijk lied

auteur
Krah, Vincent, Gerard Scheepers