Home Databanken VTB

Linders, Joke, Toine Duijx. Liedjes met een hoepeltje erom : de meest gezongen kinderliedjes van dit moment. Houten : Van Holkema & Warendorf, [s.a.]. 118 p.
ISBN 9026988508

signatuur
3978
3.1 c 20e
Liedjes

trefwoorden
lied(Nederland)
kinderlied

auteur
Linders, Joke, Toine Duijx