Home Databanken VTB

Teenstra, Marten Douwes. Nederlandse volksverhalen
Repr. van Volksverhalen en legenden van vroegere en latere dagen, uit meest Nederlandsche schrijvers en mondelinge mededeelingen verzameld. Spookverschijningen. Groningen: Geertsema, 1843
Verscheidenheden betrekkelijk booze kunsten en wetenschappen door eene phantastische wereld geschapen en wel inzonderheid die der tooverijen en waarzeggerijen. Zijnde eene rapsodie van sprookjes van vroegere en latere dagen, uit onderscheidene schrijvers en mondelinge mededeelingen verzameld. Kampen: Van Hulst, 1846. 2 dln. Leeuwarden : van Seijen, 1973. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Teenstra

trefwoorden
vogel(Nederland)
dier
duivel
reus
dwerg
geneesmiddel

auteur
Teenstra, Marten Douwes