Home Databanken VTB

De lof Gods geef ik stem : inzichten en achtergronden van de vocale muziek in
de rooms-katholieke eredienst. A. de Keyzer ... [et al.]
Uitg. in opdracht van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties. Baarn : Gooi en Sticht, 1993. xii, 248 p.
ISBN 9030406763

signatuur
3978
5 c 2 20e
Lof

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)
katholiek