Home Databanken VTB

Polman, Yvette. Godtvreesende Sangher, singt met verblyden, U tot stichtingh' is den arbeyt te vooren: een onderzoek naar dertien christelijke verzamelbundels tussen 1680 - 1710
Doctoraalscriptie Historische letterkunde, Universiteit Utrecht. Utrecht : [s.l.], 1997. 120 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
15 c 1 17e
Polman

trefwoorden
lied(1680 - 1710 , Nederland)
geestelijk lied
liedbundel

auteur
Polman, Yvette