Home Databanken VTB

Riemsdijk, Jan van. Veluwse liedjes met muziek. 2e dr.. Baarn : Bosch & Keuning, 1925. 31 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c5 20e
Riemsdijk

trefwoorden
lied(Nederland, Gelderland)
dialect
streektaal

auteur
Riemsdijk, Jan van