Home Databanken VTB

Bilderdijk, W., K.W. Bilderdijk, S.I.Z. Wiselius. Nieuw liedenboekje : op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e dr.. Amsterdam : Gartman, 1813. 28 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c 19e
Bilderdijk

trefwoorden
lied(Nederland)
liedboek
vaderlands lied

auteur
Bilderdijk, W., K.W. Bilderdijk, S.I.Z. Wiselius