Home Databanken VTB

Nielsen, Svend. Dansk folkemusik : en indføring i den traditionelle musik i Danmark. København : Dansk Folkemindesamling, 1993. 55 p.
ISBN 87-89160-03-7

signatuur
3978
11.3 s1 20e
Nielsen

trefwoorden
lied(Denemarken)
volkslied

auteur
Nielsen, Svend