Home Databanken VTB

De Oost-Indische thee-boom : getrokken op velerhande gezangen, zynde voorzien
met de nieuwste liederen en melodyen, die hedendaags gezongen worden, dienende
op gezelschappen, bruiloften en maaltyden : alle op de nieuwste en
aangenaamste wyzen
Fotokopie. Amsterdam : Koene, 1818. 78,2 p.
ISBN ontbreekt

trefwoorden
lied(Nederland)