Home Databanken VTB

Korsten, Frans-Willem. The wisdom brokers : narrative's interaction with arguments in cultural critical texts = De wijsheid in pacht : de interactie van verhalen met argumenten in cultuurkritische teksten
Proefschrift Universiteit van Amsterdam
. [Amsterdam] : ASCA, [1998]. 242 p.
ISBN 90 9011447 5

signatuur
3982
IV
Korsten

trefwoorden
vertellen
performance
verhaal

auteur
Korsten, Frans-Willem