Home Databanken VTB

Bredschneyder, Fred. Meer dan een eeuw operette in Nederland
Uitg. ter gelegenheid van 50 jaar Hoofdstad Operette. Naarden : Strengholt, 1995. 144 p.
ISBN 90-6010-865-5

signatuur
3978
11.1 c 19e
Bredschney

trefwoorden
operette(Nederland)
muziek

auteur
Bredschneyder, Fred