Home Databanken VTB

Bekkering, Harry, Theo Engelen, Jacques de Vroomen. Veranderend perspectief : drie opstellen over de verbeelding van het verleden. Nijmegen : Faculteit der letteren Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996. 39 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3905
1.20
Bekkering

trefwoorden
herinnering
geschiedenis
verbeelding

auteur
Bekkering, Harry, Theo Engelen, Jacques de Vroomen