Home Databanken VTB

Vladeracken, Geertruida van. In den tuin; versjes en muziek. Amsterdam : In den toren, [s.a.]. 16 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1 c 20e
Vladeracken

trefwoorden
lied(Nederland)
kinderlied

auteur
Vladeracken, Geertruida van